Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


könyvtárhasználat

A települési könyvtár nyilvános könyvtárként működik, ennek megfelelően minden érdeklődő rendelkezésére áll. Beleértve a nem Dégen élő könyvtárhasználókat is.

1997. évi CXL. Tv. 56.§. (1) bek. – „A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.”

A könyvtári jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Könyvtárhasználati Szabályzat rögzíti a használat feltételeit és a könyvtárhasználók jogait.

A könyvtár szolgáltatásai igénybe vehetők a nyitvatartási idő alatt.

A könyvtár használatára jogosult, aki betartja a használat szabályait.

 

A könyvtár szolgáltatásai:

 

 • helyben használat (hagyományos dokumentumok)
 • elektronikus dokumentumok (CD-ROM), olvasói gépeken való helyben használata
 • könyvkölcsönzés
 • Könyvtárközi dokumentum szolgáltatás
 • folyóirat kölcsönzés
 • előjegyzés
 • tájékoztatás
 • állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • fénymásolás
 • nyomtatás
 • Internet használat
 • laminálás
 • iratfűzés
 • Faxolás
 • scennelés

 

A felsorolt szolgáltatások közül a kölcsönzés kötött beiratkozáshoz.

 

A beiratkozás:

 

A könyvtárba beiratkozó könyvtárhasználót személyi (vagy más érvényes pl útlevél) igazolvány alapján lehet beírni. Gyermek (14 év alatti), és 14 év feletti tanulók beírásához szülői jótállás szükséges.

A beiratkozás és a kölcsönzés ingyenes.

A beiratkozónak ismernie kell, és el kell fogadnia a könyvtárhasználat szabályait. A könyvtárhasználó az adataiban bekövetkezett változást (név, cím stb.) köteles a könyvtárnak jelenteni.

 

A kölcsönzés szabályai:

 

A kézikönyvek és az elektronikus dokumentumok csak helyben használhatók.

A kölcsönzési idő (könyvek) 4 hét, egyszerre legfeljebb 5 db (gyermekeknek 3 db.) dokumentum kölcsönözhető. A folyóiratok kölcsönzése 1 hét (az utolsó szám kivételével, mert ez nem kölcsönözhető.).

Ha a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés a határidő kétszer meghosszabbítható.

Az elveszett könyvek térítési díja 1990-es kiadástól a beszerzési ár. Előbb kiadott elveszett, megrongált könyvek térítési díja a beszerzési ár kétszerese. Indokolt esetben a könyvtár kérheti a könyvtárhasználótól a mű azonos kiadásának beszerzését (másolási és köttetési díj megtérítését). Amíg a könyvtárhasználó kárt meg nem téríti a kölcsönzésből kizárja magát.

A használati jog felfüggeszthető, amennyiben a könyvtárhasználó nem tartja be a szabályzatban rögzítetteket. (Többszöri felszólítás kölcsönzési határidő betartására, szándékos rongálás, elveszett dokumentumok értékének meg nem térítése, rendbontás.)

Az olvasójegy tartalmazza a könyvtárhasználó számát, nevét, lakcímét, a lejárat napját és a kölcsönzött dokumentumok darab számát. Valódiságát a könyvtár pecsétje és a könyvtáros aláírása igazolja.

A könyvtárközi kölcsönzésben megkapott művekre a küldő könyvtár rendelkezései az irányadóak. A könyvtárközi kölcsönzés során kért könyvért minden anyagi felelősséget az olvasó vállal; vonatkozólag a könyv fizikai állapotában történő megrongálásra, elvesztésére. Másolat kérése esetén a másolási díj a könyvtárhasználót terheli. Ha a kölcsönzés postai díja nem ingyenes, azt szintén a könyvtárhasználónak kell megtérítenie. Könyvtárközi kölcsönzésre kérést csak a könyvtárban történő személyes megjelenés esetén vehető fel.

 A könyvtár helyiségébe a használathoz csak a könyvtár dokumentumai illetve a jegyzeteléshez szükséges eszközök vihetők be.

A könyvtárhasználati szabályok alól indokolt esetben a könyvtárvezető adhat felmentést.